คานาซาวะ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

ออกเดินทางเวลา
01:00 06/21, 2021
cancel
 1. 1
  05:35 - 12:16
  6h 41min JPY 18,680 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:35
  07:51
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:03
  10:29
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  10:55
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  東口
  10:55
  11:00
  สถานีชิโมโนเซกิ
  下関駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  11:05
  12:11
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:11
  12:16
 2. 2
  05:10 - 13:07
  7h 57min JPY 18,150 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:10
  07:08
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  08:41
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  10:47
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  12:06
  ฮาทาบุ
  幡生
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  12:42
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  12:42
  13:07
 3. 3
  07:31 - 13:41
  6h 10min JPY 44,330 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  07:31
  07:35
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  07:35
  08:15
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:15
  08:19
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:45
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:07
  11:12
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:02
  12:30
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  東口
  12:30
  12:35
  สถานีชินชิโมโนเซกิ
  新下関駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:37
  12:59
  ยาสุโอกะ(ยามากุจิ)
  安岡(山口県)
  ป้ายรถบัส
  12:59
  13:00
  ยาสุโอกะ(ยามากุจิ)
  安岡(山口県)
  ป้ายรถบัส
  13:03
  13:36
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:36
  13:41
 4. 4
  05:10 - 13:41
  8h 31min JPY 19,050 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:10
  07:08
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  08:41
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  10:47
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  12:12
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  東口
  12:12
  12:17
  สถานีชิโมโนเซกิ
  下関駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:30
  13:36
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:36
  13:41
 5. 5
  01:00 - 10:14
  9h 14min JPY 364,340
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  01:00
  10:14
zoom bar parts