คานาซาวะ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

ออกเดินทางเวลา
11:04 06/23, 2021
cancel
 1. 1
  14:46 - 07:05
  16h 19min JPY 43,360 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  14:46
  14:50
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  14:50
  15:30
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  15:30
  15:34
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  17:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:16
  18:21
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:36
  19:11
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  白川口
  19:11
  19:16
  熊本駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  19:38
  22:04
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  22:04
  22:07
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  06:15
  06:49
  通詞
  ป้ายรถบัส
  06:49
  06:52
  通詞
  ป้ายรถบัส
  06:55
  07:00
  มัตสึบาระ[อิสึวะมาจิ]
  松原[五和町]
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:05
 2. 2
  14:46 - 07:05
  16h 19min JPY 43,490 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  14:46
  14:50
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  14:50
  15:30
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  15:30
  15:34
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  17:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:16
  18:21
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:36
  19:11
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  19:32
  อุโตะ
  宇土
  สถานี
  東口
  19:32
  19:34
  อุโตะสถานี[ทางออกทิศตะวันออก]
  宇土駅[東口]
  ป้ายรถบัส
  20:03
  22:04
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  22:04
  22:07
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  06:15
  06:49
  通詞
  ป้ายรถบัส
  06:49
  06:52
  通詞
  ป้ายรถบัส
  06:55
  07:00
  มัตสึบาระ[อิสึวะมาจิ]
  松原[五和町]
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:05
 3. 3
  11:48 - 07:05
  19h 17min JPY 25,610 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:48
  13:09
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  15:23
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:06
  19:11
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  白川口
  19:11
  19:16
  熊本駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  19:38
  22:04
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  22:04
  22:07
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  06:15
  06:49
  通詞
  ป้ายรถบัส
  06:49
  06:52
  通詞
  ป้ายรถบัส
  06:55
  07:00
  มัตสึบาระ[อิสึวะมาจิ]
  松原[五和町]
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:05
 4. 4
  11:48 - 07:05
  19h 17min JPY 25,410 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:48
  13:45
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:50
  15:08
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:18
  18:42
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อุโตะ
  宇土
  สถานี
  19:47
  โอดะ
  網田
  สถานี
  19:47
  19:49
  โอดะเอกิมาเอะ
  網田駅前
  ป้ายรถบัส
  20:26
  22:04
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  22:04
  22:07
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  06:15
  06:49
  通詞
  ป้ายรถบัส
  06:49
  06:52
  通詞
  ป้ายรถบัส
  06:55
  07:00
  มัตสึบาระ[อิสึวะมาจิ]
  松原[五和町]
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:05
 5. 5
  11:04 - 00:05
  13h 1min JPY 417,480
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  11:04
  00:05
zoom bar parts