เกียวโต → วาคายามะ

ออกเดินทางเวลา
20:10 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  20:16 - 22:10
  1h 54min JPY 2,590 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:16
  20:30
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:40
  21:02
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:07
  22:10
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
 2. 2
  20:14 - 22:23
  2h 9min JPY 2,020 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:14
  20:43
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:47
  21:05
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:12
  22:10
  วาคายามะชิ
  和歌山市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:17
  22:23
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
 3. 3
  20:14 - 22:30
  2h 16min JPY 1,870 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:14
  20:43
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:47
  21:07
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:23
  22:30
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
 4. 4
  20:14 - 22:30
  2h 16min JPY 1,870 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:14
  20:43
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  21:53
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  22:30
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
 5. 5
  20:10 - 21:46
  1h 36min JPY 41,680
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  20:10
  21:46
zoom bar parts