เกียวโต → โทยามะ

ออกเดินทางเวลา
15:48 03/03, 2021
cancel
 1. 1
  16:10 - 19:24
  3h 14min JPY 9,130 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:10
  16:29
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:56
  18:47
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:02
  19:24
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 2. 2
  17:09 - 19:46
  2h 37min JPY 8,250 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  19:16
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:24
  19:46
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 3. 3
  17:09 - 20:18
  3h 9min JPY 7,730 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  19:16
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  20:18
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 4. 4
  18:09 - 20:48
  2h 39min JPY 8,250 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  20:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:25
  20:48
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 5. 5
  15:48 - 19:49
  4h 1min JPY 111,230
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  15:48
  19:49
zoom bar parts