เกียวโต → โมริโอกะ

ออกเดินทางเวลา
15:59 03/03, 2021
cancel
 1. 1
  16:30 - 22:36
  6h 6min JPY 18,160 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:30
  18:45
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:56
  22:36
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 2. 2
  16:08 - 22:36
  6h 28min JPY 18,160 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:08
  18:42
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:56
  22:36
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 3. 3
  16:48 - 22:40
  5h 52min JPY 18,160 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:48
  19:03
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  22:40
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 4. 4
  16:33 - 22:40
  6h 7min JPY 18,160 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:33
  19:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  22:40
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 5. 5
  15:59 - 03:27
  11h 28min JPY 336,100
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  15:59
  03:27
zoom bar parts