������ → ������������

ออกเดินทางเวลา
05:47 09/25, 2021
cancel
 1. 1
  06:07 - 08:21
  2h 14min JPY 10,770 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  06:40
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:50
  08:21
  ������������
  広島
  สถานี
 2. 2
  06:55 - 08:36
  1h 41min JPY 10,770 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  08:36
  ������������
  広島
  สถานี
 3. 3
  07:20 - 09:04
  1h 44min JPY 10,770 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:20
  09:04
  ������������
  広島
  สถานี
 4. 4
  08:03 - 09:38
  1h 35min JPY 10,770 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:03
  09:38
  ������������
  広島
  สถานี
 5. 5
  05:47 - 10:03
  4h 16min JPY 121,070
  cancel cancel
  ������
  京都
  05:47
  10:03
zoom bar parts