��������������������� → ���������������������������

ออกเดินทางเวลา
17:11 09/29, 2023
cancel
 1. 1
  17:16 - 18:55
  1h 39min JPY 10,770 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ���������������������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:16
  18:55
 2. 2
  17:25 - 19:02
  1h 37min JPY 10,770 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ���������������������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:25
  19:02
 3. 3
  17:14 - 19:12
  1h 58min JPY 10,770 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ���������������������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:14
  17:37
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:47
  19:12
 4. 4
  17:46 - 19:23
  1h 37min JPY 10,770 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ���������������������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:46
  19:23
 5. 5
  17:11 - 21:30
  4h 19min JPY 135,590
  cancel cancel
  ���������������������
  京都
  17:11
  21:30
Japan Travel ดีกว่าในแอพ
japanTravelIcon
คุณสามารถค้นหาจุดหมายปลายทางเพื่อเยี่ยมชม วางแผนการเดินทาง จอง และค้นหาเส้นทางขณะเดินทางจริง
zoom bar parts