��������������������� → ���������������������������

ออกเดินทางเวลา
20:48 08/18, 2022
cancel
 1. 1
  21:07 - 22:44
  1h 37min JPY 10,770 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ���������������������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:07
  22:44
 2. 2
  21:22 - 23:07
  1h 45min JPY 10,770 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ���������������������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:22
  23:07
 3. 3
  21:53 - 23:32
  1h 39min JPY 10,770 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ���������������������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:53
  23:32
 4. 4
  20:48 - 01:04
  4h 16min JPY 120,910
  cancel cancel
  ���������������������
  京都
  20:48
  01:04
zoom bar parts