เกียวโต → ฮิโระชิมะ

ออกเดินทางเวลา
19:36 02/28, 2021
cancel
 1. 1
  19:46 - 21:23
  1h 37min JPY 10,770 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:46
  21:23
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
 2. 2
  19:59 - 21:44
  1h 45min JPY 10,770 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:59
  20:12
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:18
  21:44
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
 3. 3
  19:44 - 21:44
  2h 0min JPY 10,770 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:44
  20:08
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:18
  21:44
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
 4. 4
  20:07 - 21:52
  1h 45min JPY 10,770 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:07
  21:52
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
 5. 5
  19:36 - 23:53
  4h 17min JPY 120,910
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  19:36
  23:53
zoom bar parts