เกียวโต → คินเท็ตสึนาระ

ออกเดินทางเวลา
15:25 03/03, 2021
cancel
 1. 1
  15:40 - 16:24
  44min JPY 1,160 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:40
  16:10
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:19
  16:24
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
 2. 2
  15:27 - 16:24
  57min JPY 640 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:27
  16:06
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:19
  16:24
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
 3. 3
  15:42 - 16:26
  44min JPY 640 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:42
  16:26
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
 4. 4
  15:50 - 16:29
  39min JPY 1,160 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  16:29
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
 5. 5
  15:25 - 16:13
  48min JPY 15,790
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  15:25
  16:13
zoom bar parts