เกียวโต → หอชมวิวฮามะนาสุ

ออกเดินทางเวลา
13:03 08/03, 2021
cancel
 1. 1
  15:13 - 22:20
  7h 7min JPY 42,780 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:13
  15:47
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  15:47
  16:01
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  timetable ตารางเวลา
  16:01
  16:36
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:25
  18:45
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  18:50
  18:53
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  19:00
  19:40
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  19:40
  19:48
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  20:31
  21:31
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:34
  21:38
  โนชิโระ
  能代
  สถานี
  21:38
  22:20
 2. 2
  13:39 - 22:20
  8h 41min JPY 19,700 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:39
  15:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  20:12
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:31
  21:31
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:34
  21:38
  โนชิโระ
  能代
  สถานี
  21:38
  22:20
 3. 3
  13:33 - 22:20
  8h 47min JPY 19,700 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:33
  16:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  20:12
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:31
  21:31
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:34
  21:38
  โนชิโระ
  能代
  สถานี
  21:38
  22:20
 4. 4
  13:24 - 23:19
  9h 55min JPY 44,040 IC JPY 44,041 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:24
  13:51
  อิบารากิ (JR)
  茨木〔JR〕
  สถานี
  西口
  13:51
  14:14
  อุโนเบะ
  宇野辺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:17
  14:39
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:25
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  17:11
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  17:11
  17:19
  เซ็นไดสถานี (รถโดยสารประจำทางด่วน)
  仙台駅前〔高速バス〕
  ป้ายรถบัส
  40番のりば
  17:30
  21:05
  สถานีอากิตะ ทางออกทิศตะวันออก
  秋田駅東口
  ป้ายรถบัส
  21:05
  21:14
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  21:27
  22:31
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:33
  22:37
  โนชิโระ
  能代
  สถานี
  22:37
  23:19
 5. 5
  13:03 - 00:31
  11h 28min JPY 302,590
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  13:03
  00:31
zoom bar parts