เกียวโต → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
11:44 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  12:10 - 16:20
  4h 10min JPY 10,790 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  14:23
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:46
  15:49
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:02
  16:20
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  16:20
  16:20
 2. 2
  12:10 - 16:31
  4h 21min JPY 10,800 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  14:23
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:46
  15:35
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:48
  16:31
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  16:31
  16:31
 3. 3
  11:45 - 19:02
  7h 17min JPY 9,050 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  13:15
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:26
  13:59
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  15:37
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  17:37
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  泊(富山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:43
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  19:02
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  19:02
  19:02
 4. 4
  15:40 - 19:36
  3h 56min JPY 10,790 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  17:55
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:09
  19:12
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  19:36
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  19:36
  19:36
 5. 5
  11:44 - 16:58
  5h 14min JPY 153,930
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  11:44
  16:58
zoom bar parts