เกียวโต → ฟุกุจุยะ

ออกเดินทางเวลา
17:23 12/06, 2021
cancel
 1. 1
  18:01 - 01:58
  7h 57min JPY 17,090 IC JPY 17,081 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:01
  20:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:28
  21:08
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:30
  21:41
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:46
  21:49
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:54
  22:04
  โทบุคานาซากิ
  東武金崎
  สถานี
  22:04
  01:58
 2. 2
  17:24 - 01:58
  8h 34min JPY 14,690 IC JPY 14,687 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  19:28
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:38
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  20:50
  คุริฮาชิ
  栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:54
  22:04
  โทบุคานาซากิ
  東武金崎
  สถานี
  22:04
  01:58
 3. 3
  17:24 - 01:58
  8h 34min JPY 14,690 IC JPY 14,687 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  19:36
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:47
  20:50
  คุริฮาชิ
  栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:54
  22:04
  โทบุคานาซากิ
  東武金崎
  สถานี
  22:04
  01:58
 4. 4
  17:24 - 01:58
  8h 34min JPY 15,010 IC JPY 15,001 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  19:36
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:47
  21:12
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:30
  21:41
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:46
  21:49
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:54
  22:04
  โทบุคานาซากิ
  東武金崎
  สถานี
  22:04
  01:58
 5. 5
  17:23 - 00:11
  6h 48min JPY 178,840
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  17:23
  00:11
zoom bar parts