เกียวโต → อิเคะบุคุโระPARCO

ออกเดินทางเวลา
03:36 04/20, 2021
cancel
 1. 1
  06:14 - 08:54
  2h 40min JPY 13,520 IC JPY 13,519 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:14
  08:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:35
  08:52
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  22番口
  08:52
  08:54
 2. 2
  06:17 - 08:58
  2h 41min JPY 13,520 IC JPY 13,519 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:17
  08:27
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:39
  08:56
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  22番口
  08:56
  08:58
 3. 3
  06:14 - 08:58
  2h 44min JPY 13,320 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:14
  08:16
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:25
  08:54
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  東口
  08:54
  08:58
 4. 4
  06:29 - 09:09
  2h 40min JPY 13,520 IC JPY 13,519 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:29
  08:39
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:50
  09:07
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  22番口
  09:07
  09:09
 5. 5
  03:36 - 09:13
  5h 37min JPY 186,650
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  03:36
  09:13
zoom bar parts