เกียวโต → โกกุรากุ กะหรื่

ออกเดินทางเวลา
07:21 07/26, 2021
cancel
 1. 1
  07:24 - 10:21
  2h 57min JPY 12,980 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:24
  09:16
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:27
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  09:41
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  10:09
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  西口
  10:09
  10:21
 2. 2
  07:24 - 10:21
  2h 57min JPY 13,250 IC JPY 13,238 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:24
  09:16
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:25
  09:37
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  10:09
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  西口
  10:09
  10:21
 3. 3
  07:24 - 10:25
  3h 1min JPY 13,160 IC JPY 13,158 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:24
  09:16
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:27
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  09:41
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  10:09
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  東口
  10:09
  10:13
  สถานีคะมาคุระ
  鎌倉駅
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  10:20
  10:24
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  10:24
  10:25
 4. 4
  08:24 - 11:15
  2h 51min JPY 13,160 IC JPY 13,158 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:24
  10:16
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  10:41
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:44
  10:53
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:54
  11:06
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  東口
  11:06
  11:10
  สถานีคะมาคุระ
  鎌倉駅
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  11:10
  11:14
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  11:14
  11:15
 5. 5
  07:21 - 12:52
  5h 31min JPY 148,540
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  07:21
  12:52
zoom bar parts