เกียวโต → คอมปารุ สาขาใหญ่โอสุ

ออกเดินทางเวลา
16:33 12/08, 2021
cancel
 1. 1
  16:39 - 17:38
  59min JPY 5,380 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:39
  17:13
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:20
  17:23
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:28
  17:32
  คามิมาเอซุ
  上前津
  สถานี
  9番口
  17:32
  17:38
 2. 2
  16:39 - 17:39
  1h 0min JPY 5,410 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:39
  17:13
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:22
  17:27
  ซากาเอะ (จังหวัดไอจิ)
  栄(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  17:33
  คามิมาเอซุ
  上前津
  สถานี
  9番口
  17:33
  17:39
 3. 3
  16:39 - 17:40
  1h 1min JPY 5,380 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:39
  17:13
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:20
  17:26
  สึรุไม
  鶴舞
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  17:33
  คามิมาเอซุ
  上前津
  สถานี
  8番口
  17:33
  17:40
 4. 4
  16:39 - 17:44
  1h 5min JPY 5,380 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:39
  17:13
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:27
  17:31
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  北口
  17:31
  17:33
  金山(愛知県)(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  17:36
  17:42
  คามิมาเอซุ(รถบัส)
  上前津(バス)
  ป้ายรถบัส
  2回目の停車
  17:42
  17:44
 5. 5
  16:33 - 18:20
  1h 47min JPY 46,820
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  16:33
  18:20
zoom bar parts