��������������������� → วัดคิงกะกุ

ออกเดินทางเวลา
19:37 08/18, 2022
cancel
 1. 1
  19:39 - 20:09
  30min JPY 420 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ���������������������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:39
  19:47
  เอ็นมาจิ
  円町
  สถานี
  19:47
  19:52
  สถานีเอ็นมาจิ
  西ノ京円町[JR円町駅]
  ป้ายรถบัส
  Eのりば
  19:59
  20:08
  คินกากุจิมิจิ
  金閣寺道
  ป้ายรถบัส
  Cのりば
  20:08
  20:09
 2. 2
  19:39 - 20:09
  30min JPY 420 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ���������������������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:39
  19:47
  เอ็นมาจิ
  円町
  สถานี
  19:47
  19:52
  สถานีเอ็นมาจิ
  西ノ京円町[JR円町駅]
  ป้ายรถบัส
  Eのりば
  19:59
  20:08
  คินกากุจิมิจิ
  金閣寺道
  ป้ายรถบัส
  Cのりば
  20:08
  20:09
 3. 3
  19:47 - 20:19
  32min JPY 420 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ���������������������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:47
  19:57
  เอ็นมาจิ
  円町
  สถานี
  19:57
  20:02
  สถานีเอ็นมาจิ
  西ノ京円町[JR円町駅]
  ป้ายรถบัส
  Eのりば
  20:09
  20:18
  คินกากุจิมิจิ
  金閣寺道
  ป้ายรถบัส
  Cのりば
  20:18
  20:19
 4. 4
  20:02 - 20:29
  27min JPY 420 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ���������������������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:02
  20:12
  เอ็นมาจิ
  円町
  สถานี
  20:12
  20:17
  สถานีเอ็นมาจิ
  西ノ京円町[JR円町駅]
  ป้ายรถบัส
  Eのりば
  20:19
  20:28
  คินกากุจิมิจิ
  金閣寺道
  ป้ายรถบัส
  Cのりば
  20:28
  20:29
 5. 5
  19:37 - 20:01
  24min JPY 2,700
  cancel cancel
  ���������������������
  京都
  19:37
  20:01
zoom bar parts