เกียวโต → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
14:36 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  14:37 - 14:59
  22min JPY 200 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:37
  14:46
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  14:46
  14:59
 2. 2
  14:37 - 15:08
  31min JPY 430 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:37
  14:41
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  14:41
  14:46
  เกฮันยามาชินะ
  京阪山科
  สถานี
  1番出入口
  timetable ตารางเวลา
  14:48
  15:01
  บิวะโคฮามะโอสึ
  びわ湖浜大津
  สถานี
  15:01
  15:08
 3. 3
  14:52 - 15:11
  19min JPY 410 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:52
  15:01
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  15:01
  15:03
  โอสึสถานี(ชิกะ)
  大津駅(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  15:03
  15:06
  ฮามะโจ(ชิกะ)
  浜町(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  15:06
  15:11
 4. 4
  14:45 - 15:12
  27min JPY 410 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  14:55
  โอสึเกียว
  大津京
  สถานี
  14:55
  15:00
  เคย์ฮันโอสึเกียว
  京阪大津京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  15:05
  บิวะโคฮามะโอสึ
  びわ湖浜大津
  สถานี
  15:05
  15:12
 5. 5
  14:36 - 15:10
  34min JPY 4,690
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  14:36
  15:10
zoom bar parts