เกียวโต → ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

ออกเดินทางเวลา
18:46 12/01, 2020
cancel
 1. 1
  18:52 - 19:01
  9min JPY 150 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:52
  18:57
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  18:57
  19:01
 2. 2
  19:10 - 19:19
  9min JPY 150 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:10
  19:15
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  19:15
  19:19
 3. 3
  18:46 - 18:59
  13min JPY 1,340
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  18:46
  18:59
zoom bar parts