เกียวโต → นิชิอิฮานะมัตสึโซโนะ

ออกเดินทางเวลา
03:47 12/07, 2021
cancel
 1. 1
  05:15 - 06:32
  1h 17min JPY 640 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:15
  06:10
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:12
  06:17
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
  2番口
  06:17
  06:32
 2. 2
  05:15 - 06:38
  1h 23min JPY 860 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:15
  06:10
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:12
  06:17
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
  5番口
  06:17
  06:24
  สถานีคินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  06:28
  06:32
  ฟุกุจิอินโจ
  福智院町
  ป้ายรถบัส
  06:32
  06:38
 3. 3
  05:15 - 06:42
  1h 27min JPY 860 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:15
  06:10
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:12
  06:17
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
  5番口
  06:17
  06:24
  สถานีคินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  06:26
  06:37
  ทานากะโจ(นาระ)
  田中町(奈良県)
  ป้ายรถบัส
  06:37
  06:42
 4. 4
  05:32 - 06:59
  1h 27min JPY 940 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:32
  06:34
  นาระ
  奈良
  สถานี
  東口
  06:34
  06:39
  สถานี JR นาระ
  JR奈良駅
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  06:48
  06:55
  ทานากะโจ(นาระ)
  田中町(奈良県)
  ป้ายรถบัส
  06:55
  06:59
 5. 5
  03:47 - 04:36
  49min JPY 19,070
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  03:47
  04:36
zoom bar parts