เกียวโต → ฮาชิโมโตะยะ

ออกเดินทางเวลา
21:18 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  21:30 - 00:12
  2h 42min JPY 2,080 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  22:20
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:23
  22:33
  ไฮบาระ
  榛原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:35
  22:41
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  22:41
  00:12
 2. 2
  21:30 - 00:16
  2h 46min JPY 2,080 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  22:20
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:23
  22:33
  ไฮบาระ
  榛原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:35
  22:44
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  22:44
  00:16
 3. 3
  21:31 - 00:35
  3h 4min JPY 1,160 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  22:31
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:36
  23:03
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  23:03
  00:35
 4. 4
  21:21 - 00:35
  3h 14min JPY 1,160 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:21
  21:47
  โอคุโบะ (เกียวโต)
  大久保(京都府)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:48
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  22:31
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:36
  23:03
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  23:03
  00:35
 5. 5
  21:18 - 22:50
  1h 32min JPY 30,220
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  21:18
  22:50
zoom bar parts