เกียวโต → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
11:39 06/24, 2021
cancel
 1. 1
  11:45 - 13:48
  2h 3min JPY 3,300 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:45
  12:08
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  13:16
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:22
  13:32
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  13:32
  13:48
 2. 2
  11:45 - 14:18
  2h 33min JPY 3,470 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:45
  12:08
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  13:26
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  13:26
  13:29
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:08
  14:13
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:13
  14:18
 3. 3
  11:39 - 14:35
  2h 56min JPY 2,350 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:39
  12:20
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:28
  12:41
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:52
  13:49
  วาคายามะชิ
  和歌山市
  สถานี
  13:49
  13:53
  นันไค สถานีวาคายามะชิ
  南海和歌山市駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:56
  14:24
  โคโตโนะอุระ
  琴の浦
  ป้ายรถบัส
  14:24
  14:35
 4. 4
  11:39 - 14:43
  3h 4min JPY 2,370 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:39
  12:20
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:28
  12:41
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:52
  13:49
  วาคายามะชิ
  和歌山市
  สถานี
  13:49
  13:53
  นันไค สถานีวาคายามะชิ
  南海和歌山市駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:56
  14:39
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:39
  14:43
 5. 5
  11:39 - 13:20
  1h 41min JPY 44,920
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  11:39
  13:20
zoom bar parts