เกียวโต → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
23:58 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  00:14 - 10:01
  9h 47min JPY 4,160 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:14
  01:00
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:55
  05:17
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:25
  05:40
  โอโตริ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:44
  06:43
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:54
  08:39
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  08:39
  08:42
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  08:45
  08:54
  คินันเบียวิน(วาคายามะ)
  紀南病院(和歌山県)
  ป้ายรถบัส
  09:16
  09:24
  ชิโมมาโระ
  下万呂
  ป้ายรถบัส
  09:24
  10:01
 2. 2
  06:51 - 10:48
  3h 57min JPY 5,500 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  07:22
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:33
  09:57
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  09:57
  10:48
 3. 3
  08:38 - 12:09
  3h 31min JPY 5,790 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:38
  09:18
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:32
  11:45
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  11:45
  11:48
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  11:55
  12:06
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  12:06
  12:09
 4. 4
  07:23 - 12:09
  4h 46min JPY 4,030 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:23
  07:54
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:04
  09:43
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:51
  10:58
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:03
  11:51
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  11:51
  11:54
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  11:55
  12:06
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  12:06
  12:09
 5. 5
  23:58 - 02:19
  2h 21min JPY 78,310
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  23:58
  02:19
zoom bar parts