มิยะจิมะ → ฟาร์เมอร์สมารเก็ต ยดเทเกะโปโประ

ออกเดินทางเวลา
23:40 12/09, 2021
cancel
 1. 1
  07:15 - 14:46
  7h 31min JPY 61,750 IC JPY 61,751 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  07:15
  07:25
  มิยะจิมะกุจิ (มัตสึไดคิเซ็น)
  宮島口〔松大汽船〕
  ท่าเรือ
  07:27
  07:34
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:37
  08:08
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:22
  09:27
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:39
  09:44
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  12:05
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  12:33
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  12:33
  12:38
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  23番のりば
  13:05
  14:13
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะเอกิมาเอะ
  さくらんぼ東根駅前
  ป้ายรถบัส
  14:13
  14:46
 2. 2
  05:45 - 14:53
  9h 8min JPY 23,170 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  05:45
  05:55
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  05:57
  06:03
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  06:33
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  10:45
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  12:51
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  12:51
  12:58
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  23番のりば
  13:05
  14:13
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะเอกิมาเอะ
  さくらんぼ東根駅前
  ป้ายรถบัส
  14:13
  14:17
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะเอกิมาเอะ
  さくらんぼ東根駅前
  ป้ายรถบัส
  14:30
  14:42
  西道水車前
  ป้ายรถบัส
  14:42
  14:53
 3. 3
  05:45 - 14:53
  9h 8min JPY 62,680 ต่อรถ 8 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  05:45
  05:55
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  05:57
  06:03
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  06:33
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:43
  07:56
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:06
  08:11
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:50
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  11:33
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:11
  13:27
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:38
  14:02
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  14:02
  14:06
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะเอกิมาเอะ
  さくらんぼ東根駅前
  ป้ายรถบัส
  14:30
  14:42
  西道水車前
  ป้ายรถบัส
  14:42
  14:53
 4. 4
  05:45 - 15:36
  9h 51min JPY 26,730 IC JPY 26,710 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  05:45
  05:55
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  05:57
  06:04
  ฮิโรเด็นมียาจีมากุจิ
  広電宮島口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:06
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิโรเด็นนิชิฮิโรชิม่า (โคอิ)
  広電西広島(己斐)
  สถานี
  07:12
  สถานีฮิโรชิม่า (รถไฟสายฮิโรชิม่า)
  広島駅〔広島電鉄〕
  สถานี
  07:12
  07:24
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  11:17
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:26
  11:37
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  15:01
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  15:01
  15:36
 5. 5
  23:40 - 13:13
  13h 33min JPY 371,830
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  23:40
  13:13
zoom bar parts