มิยะจิมะ → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

ออกเดินทางเวลา
22:44 06/20, 2021
cancel
 1. 1
  07:20 - 14:13
  6h 53min JPY 46,920 IC JPY 46,921 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  07:20
  07:30
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  07:32
  07:38
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:50
  08:22
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  08:22
  08:31
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  08:35
  09:25
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  11:35
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:48
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  12:13
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  12:13
  12:18
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  22番のりば
  12:20
  13:27
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  13:27
  13:31
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:32
  14:05
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  14:05
  14:13
 2. 2
  07:20 - 14:13
  6h 53min JPY 46,920 IC JPY 46,921 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  07:20
  07:30
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  07:32
  07:38
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:50
  08:22
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  08:22
  08:31
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  08:35
  09:25
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  11:35
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:48
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  12:13
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  12:13
  12:18
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  22番のりば
  12:20
  13:25
  ยามะโคบิรุ
  山交ビルバスターミナル
  ป้ายรถบัส
  13:25
  13:29
  ยามะโคบิรุ
  山交ビルバスターミナル
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  13:30
  14:05
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  14:05
  14:13
 3. 3
  06:40 - 14:13
  7h 33min JPY 46,770 IC JPY 46,751 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  06:40
  06:50
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  06:52
  06:59
  ฮิโรเด็นมียาจีมากุจิ
  広電宮島口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิโรเด็นนิชิฮิโรชิม่า (โคอิ)
  広電西広島(己斐)
  สถานี
  08:12
  คามียะโจนิชิ
  紙屋町西
  สถานี
  08:12
  08:16
  ฮิโระชิมะบัสเซนเตอร์
  広島バスセンター
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  08:30
  09:25
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  11:35
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:48
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  12:13
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  12:13
  12:18
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  22番のりば
  12:20
  13:25
  ยามะโคบิรุ
  山交ビルバスターミナル
  ป้ายรถบัส
  13:25
  13:29
  ยามะโคบิรุ
  山交ビルバスターミナル
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  13:30
  14:05
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  14:05
  14:13
 4. 4
  06:40 - 14:45
  8h 5min JPY 46,280 IC JPY 46,260 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  06:40
  06:50
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  06:52
  06:59
  ฮิโรเด็นมียาจีมากุจิ
  広電宮島口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิโรเด็นนิชิฮิโรชิม่า (โคอิ)
  広電西広島(己斐)
  สถานี
  08:05
  คามียะโจนิชิ
  紙屋町西
  สถานี
  08:05
  08:09
  ฮิโระชิมะบัสเซนเตอร์
  広島バスセンター
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  08:15
  09:10
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  11:35
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  12:33
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:01
  14:10
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:20
  14:30
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  14:30
  14:45
 5. 5
  22:44 - 12:11
  13h 27min JPY 366,300
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  22:44
  12:11
zoom bar parts