มิยะจิมะ → พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดยามางาตะ

ออกเดินทางเวลา
18:06 07/25, 2021
cancel
 1. 1
  18:45 - 08:26
  13h 41min JPY 19,880 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  18:45
  18:55
  มิยะจิมะกุจิ (มัตสึไดคิเซ็น)
  宮島口〔松大汽船〕
  ท่าเรือ
  18:57
  19:04
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:04
  19:33
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:01
  23:45
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:53
  00:05
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:14
  06:58
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:28
  08:22
  ยามางาตะจูกุ
  山方宿
  สถานี
  08:22
  08:26
 2. 2
  18:40 - 08:26
  13h 46min JPY 19,880 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  18:40
  18:50
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  18:52
  18:58
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:04
  19:33
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:46
  23:35
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:52
  00:18
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:14
  06:58
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:28
  08:22
  ยามางาตะจูกุ
  山方宿
  สถานี
  08:22
  08:26
 3. 3
  18:25 - 08:26
  14h 1min JPY 41,990 IC JPY 41,982 ต่อรถ 8 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  18:25
  18:35
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  18:37
  18:43
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:45
  19:14
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:24
  20:30
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:39
  20:45
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:20
  22:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  23:00
  23:10
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:59
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  00:18
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:25
  00:50
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:14
  06:58
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:28
  08:22
  ยามางาตะจูกุ
  山方宿
  สถานี
  08:22
  08:26
 4. 4
  18:40 - 10:14
  15h 34min JPY 24,070 IC JPY 24,063 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  18:40
  18:50
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  18:52
  18:58
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:04
  19:33
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:01
  20:35
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  20:35
  20:43
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  21:00
  05:30
  โยโกฮาม่าชิเทอิเอะอัตามินารุ
  横浜駅東口/YCAT
  ป้ายรถบัส
  05:30
  05:40
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  05:42
  06:04
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  08:45
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:24
  10:10
  ยามางาตะจูกุ
  山方宿
  สถานี
  10:10
  10:14
 5. 5
  18:06 - 05:40
  11h 34min JPY 279,600
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  18:06
  05:40
zoom bar parts