มิยะจิมะ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
09:35 06/17, 2021
cancel
 1. 1
  09:55 - 19:34
  9h 39min JPY 22,390 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  09:55
  10:05
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  10:07
  10:13
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  10:48
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:57
  14:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:04
  16:00
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:07
  16:17
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:21
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  16:43
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  16:43
  19:34
 2. 2
  09:55 - 20:12
  10h 17min JPY 20,560 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  09:55
  10:05
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  10:07
  10:13
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  10:48
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:57
  14:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  15:42
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:51
  17:04
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  18:03
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  18:03
  18:05
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:28
  18:54
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  18:54
  20:12
 3. 3
  09:55 - 20:12
  10h 17min JPY 20,560 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  09:55
  10:05
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  10:07
  10:13
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  10:48
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:57
  14:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:56
  15:29
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  17:04
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  18:03
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  18:03
  18:05
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:28
  18:54
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  18:54
  20:12
 4. 4
  09:40 - 20:12
  10h 32min JPY 20,560 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  09:40
  09:50
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  09:52
  09:58
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:04
  10:32
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:42
  14:28
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  16:19
  คาโกะฮาระ
  籠原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:31
  17:04
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  18:03
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  18:03
  18:05
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:28
  18:54
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  18:54
  20:12
 5. 5
  09:35 - 20:18
  10h 43min JPY 247,430
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  09:35
  20:18
zoom bar parts