มิยะจิมะ → ซึทาญ่า

ออกเดินทางเวลา
09:56 11/30, 2021
cancel
 1. 1
  11:25 - 17:27
  6h 2min JPY 16,910 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  11:25
  11:35
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  11:37
  11:43
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:47
  12:14
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:22
  14:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:48
  17:14
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  17:14
  17:27
 2. 2
  10:35 - 17:27
  6h 52min JPY 16,850 IC JPY 16,830 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  10:35
  10:45
  มิยะจิมะกุจิ (มัตสึไดคิเซ็น)
  宮島口〔松大汽船〕
  ท่าเรือ
  10:47
  10:52
  ฮิโรเด็นมียาจีมากุจิ
  広電宮島口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิโรเด็นนิชิฮิโรชิม่า (โคอิ)
  広電西広島(己斐)
  สถานี
  12:03
  สถานีฮิโรชิม่า (รถไฟสายฮิโรชิม่า)
  広島駅〔広島電鉄〕
  สถานี
  12:03
  12:15
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  12:22
  14:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:48
  17:14
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  17:14
  17:27
 3. 3
  11:25 - 17:30
  6h 5min JPY 17,150 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  11:25
  11:35
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  11:37
  11:43
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:47
  12:14
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:22
  14:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  14:34
  14:42
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  14:45
  17:20
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  17:20
  17:30
 4. 4
  11:25 - 17:44
  6h 19min JPY 17,250 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  11:25
  11:35
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  11:37
  11:43
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:47
  12:14
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:22
  14:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  14:34
  14:42
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  14:45
  17:20
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  17:20
  17:24
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  17:40
  17:43
  ฟุรุอิมาจินามีกุจิ
  古い町並口
  ป้ายรถบัส
  17:43
  17:44
 5. 5
  09:56 - 17:31
  7h 35min JPY 183,870
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  09:56
  17:31
zoom bar parts