มิยะจิมะ → โกกุรากุ กะหรื่

ออกเดินทางเวลา
09:54 08/04, 2021
cancel
 1. 1
  09:55 - 15:33
  5h 38min JPY 18,560 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  09:55
  10:05
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  10:07
  10:13
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  10:48
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:57
  14:34
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:39
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  14:53
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:56
  15:21
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  西口
  15:21
  15:33
 2. 2
  09:55 - 15:36
  5h 41min JPY 18,740 IC JPY 18,738 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  09:55
  10:05
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  10:07
  10:13
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  10:48
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:57
  14:34
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:39
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  14:53
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:56
  15:21
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  東口
  15:21
  15:25
  คามาคุระสถานีทางออกทิศตะวันออก
  鎌倉駅東口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  15:31
  15:35
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  15:35
  15:36
 3. 3
  09:55 - 15:54
  5h 59min JPY 19,090 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  09:55
  10:05
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  10:07
  10:13
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  10:48
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:57
  14:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:55
  15:12
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:19
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  15:43
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:48
  15:50
  ยูอิกะฮามะ
  由比ヶ浜
  สถานี
  15:50
  15:54
 4. 4
  09:55 - 15:55
  6h 0min JPY 19,340 IC JPY 19,326 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  09:55
  10:05
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  10:07
  10:13
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  10:48
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:57
  14:34
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:48
  15:00
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:19
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  15:43
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  東口
  15:43
  15:47
  สถานีคะมาคุระ
  鎌倉駅
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  15:50
  15:54
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  15:54
  15:55
 5. 5
  09:54 - 19:33
  9h 39min JPY 231,420
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  09:54
  19:33
zoom bar parts