มิยะจิมะ → ยุโมโตะคัง

ออกเดินทางเวลา
06:00 03/08, 2021
cancel
 1. 1
  06:40 - 10:22
  3h 42min JPY 11,500 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  06:40
  06:50
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  06:52
  06:58
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:07
  07:35
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:46
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:36
  10:02
  โอโกโตอนเซ็น
  おごと温泉
  สถานี
  10:02
  10:22
 2. 2
  06:40 - 10:25
  3h 45min JPY 11,750 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  06:40
  06:50
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  06:52
  06:58
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:58
  07:30
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:46
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:36
  10:06
  คาทาตะ
  堅田
  สถานี
  東口
  10:06
  10:09
  สถานีคาทาตะ
  堅田駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:10
  10:22
  โอโกโตะออนเซ็นโรงแรมมาเอะ
  雄琴温泉ホテル前
  ป้ายรถบัส
  10:22
  10:25
 3. 3
  06:40 - 10:25
  3h 45min JPY 11,750 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  06:40
  06:50
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  06:52
  06:58
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:07
  07:35
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:46
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:36
  10:06
  คาทาตะ
  堅田
  สถานี
  東口
  10:06
  10:09
  สถานีคาทาตะ
  堅田駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:10
  10:22
  โอโกโตะออนเซ็นโรงแรมมาเอะ
  雄琴温泉ホテル前
  ป้ายรถบัส
  10:22
  10:25
 4. 4
  06:40 - 10:27
  3h 47min JPY 11,460 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  06:40
  06:50
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  06:52
  06:58
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:07
  07:35
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:46
  09:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:21
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  10:03
  ฮิเอย์สันซาคาโมโตะ
  比叡山坂本
  สถานี
  10:03
  10:06
  สถานีฮิเอย์สันซาคาโมโตะ
  比叡山坂本駅
  ป้ายรถบัส
  10:06
  10:12
  โฮริบะเจย์ซะกุโจะเจย์มนมาเอะ
  堀場製作所正門前
  ป้ายรถบัส
  10:12
  10:27
 5. 5
  06:00 - 10:50
  4h 50min JPY 115,850
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  06:00
  10:50
zoom bar parts