มิยะจิมะ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
14:22 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  14:25 - 17:53
  3h 28min JPY 11,280 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  14:25
  14:35
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  14:37
  14:43
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:49
  15:16
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:38
  17:19
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  17:40
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  17:40
  17:53
 2. 2
  14:40 - 17:58
  3h 18min JPY 11,280 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  14:40
  14:50
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  14:52
  14:58
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:03
  15:32
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:42
  17:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:35
  17:45
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  17:45
  17:58
 3. 3
  14:40 - 18:07
  3h 27min JPY 11,490 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  14:40
  14:50
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  14:52
  14:58
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:03
  15:32
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:42
  17:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:20
  17:55
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  17:55
  17:57
  โอสึสถานี(ชิกะ)
  大津駅(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:00
  18:02
  ฮามะโจ(ชิกะ)
  浜町(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  18:02
  18:07
 4. 4
  15:25 - 18:38
  3h 13min JPY 11,280 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  15:25
  15:35
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  15:37
  15:43
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:44
  16:13
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:22
  17:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:16
  18:25
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  18:25
  18:38
 5. 5
  14:22 - 19:02
  4h 40min JPY 135,620
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  14:22
  19:02
zoom bar parts