มิยะจิมะ → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

ออกเดินทางเวลา
12:29 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  12:55 - 15:15
  2h 20min JPY 980 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  12:55
  13:05
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  13:07
  13:13
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:19
  13:47
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  13:47
  13:53
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  13番のりば
  13:54
  14:09
  ฮิโระชิมะฮิกาชิ IC
  広島東インター
  ป้ายรถบัส
  14:09
  15:15
 2. 2
  12:40 - 15:15
  2h 35min JPY 980 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  12:40
  12:50
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  12:52
  12:58
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:00
  13:20
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  13:20
  13:26
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  13番のりば
  13:54
  14:09
  ฮิโระชิมะฮิกาชิ IC
  広島東インター
  ป้ายรถบัส
  14:09
  15:15
 3. 3
  12:40 - 15:19
  2h 39min JPY 980 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  12:40
  12:50
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  12:52
  12:58
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:00
  13:20
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  13:20
  13:25
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  13:44
  14:14
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  14:14
  15:19
 4. 4
  12:40 - 15:19
  2h 39min JPY 980 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  12:40
  12:50
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  12:52
  12:58
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:04
  13:32
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  13:32
  13:37
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  13:44
  14:14
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  14:14
  15:19
 5. 5
  12:29 - 13:14
  45min JPY 15,530
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  12:29
  13:14
zoom bar parts