มิยะจิมะ → Saratoku Ryokan

ออกเดินทางเวลา
12:19 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  13:40 - 19:11
  5h 31min JPY 12,910 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  13:40
  13:50
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  13:52
  13:58
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  14:20
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:29
  15:55
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:08
  16:29
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  16:29
  16:35
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  17:41
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  17:41
  17:46
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  17:50
  19:08
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  19:08
  19:11
 2. 2
  13:25 - 19:11
  5h 46min JPY 12,910 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  13:25
  13:35
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  13:37
  13:43
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:47
  14:15
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:22
  15:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  16:14
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  16:14
  16:19
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  17:31
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  17:31
  17:36
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  17:50
  19:08
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  19:08
  19:11
 3. 3
  13:10 - 19:11
  6h 1min JPY 12,910 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  13:10
  13:20
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  13:22
  13:28
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  13:52
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:11
  15:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:49
  16:11
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  16:11
  16:17
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  17:41
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  17:41
  17:46
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  17:50
  19:08
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  19:08
  19:11
 4. 4
  12:25 - 19:11
  6h 46min JPY 12,850 IC JPY 12,830 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  12:25
  12:35
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  12:37
  12:44
  ฮิโรเด็นมียาจีมากุจิ
  広電宮島口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิโรเด็นนิชิฮิโรชิม่า (โคอิ)
  広電西広島(己斐)
  สถานี
  13:51
  สถานีฮิโรชิม่า (รถไฟสายฮิโรชิม่า)
  広島駅〔広島電鉄〕
  สถานี
  13:51
  14:03
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  14:11
  15:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:49
  16:11
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  16:11
  16:16
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  17:31
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  17:31
  17:36
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  17:50
  19:08
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  19:08
  19:11
 5. 5
  12:19 - 18:12
  5h 53min JPY 154,250
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  12:19
  18:12
zoom bar parts