มิยะจิมะ → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
13:47 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  14:40 - 20:23
  5h 43min JPY 13,810 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  14:40
  14:50
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  14:52
  14:58
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:03
  15:32
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:42
  17:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:15
  19:32
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  19:32
  20:23
 2. 2
  14:10 - 20:23
  6h 13min JPY 13,810 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  14:10
  14:20
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  14:22
  14:28
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:34
  15:01
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:11
  16:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:15
  19:32
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  19:32
  20:23
 3. 3
  14:10 - 21:16
  7h 6min JPY 13,320 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  14:10
  14:20
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  14:22
  14:28
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:34
  15:01
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:11
  16:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:56
  17:20
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:37
  18:45
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:50
  20:25
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  20:25
  21:16
 4. 4
  13:47 - 19:55
  6h 8min JPY 177,470
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  13:47
  19:55
zoom bar parts