มิยะจิมะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

ออกเดินทางเวลา
23:50 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  05:45 - 09:10
  3h 25min JPY 9,590 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  05:45
  05:55
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  05:57
  06:03
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  06:33
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:43
  07:56
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เกย์เซ็น (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  桂川(福岡県)
  สถานี
  08:49
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  08:49
  08:53
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  08:55
  09:06
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:06
  09:10
 2. 2
  05:45 - 09:17
  3h 32min JPY 10,230 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  05:45
  05:55
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  05:57
  06:03
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  06:33
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:43
  07:56
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:05
  08:08
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  08:08
  08:15
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  08:27
  09:13
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:13
  09:17
 3. 3
  05:45 - 09:25
  3h 40min JPY 9,060 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  05:45
  05:55
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  05:57
  06:03
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  06:33
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:43
  07:40
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอริโอะ
  折尾
  สถานี
  08:59
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  08:59
  09:03
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  09:10
  09:21
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:21
  09:25
 4. 4
  05:45 - 12:25
  6h 40min JPY 5,050 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  05:45
  05:55
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  05:57
  06:03
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:19
  06:41
  อิวะคุนิ
  岩国
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  10:01
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  10:23
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:44
  11:08
  โอริโอะ
  折尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:22
  11:41
  โนกาตะ
  直方
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:45
  12:00
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  12:00
  12:04
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  12:10
  12:21
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:21
  12:25
 5. 5
  23:50 - 02:57
  3h 7min JPY 98,400
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  23:50
  02:57
zoom bar parts