คินุกาวะอนเซ็น → ฟาร์เมอร์สมารเก็ต ยดเทเกะโปโประ

ออกเดินทางเวลา
23:48 12/09, 2021
cancel
 1. 1
  06:08 - 10:56
  4h 48min JPY 10,180 IC JPY 10,171 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  06:31
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  06:31
  06:48
  อิมะอิจิ
  今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:52
  07:27
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:36
  08:58
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  08:58
  09:05
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  23番のりば
  09:15
  10:23
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะเอกิมาเอะ
  さくらんぼ東根駅前
  ป้ายรถบัส
  10:23
  10:56
 2. 2
  06:08 - 11:01
  4h 53min JPY 9,700 IC JPY 9,691 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  06:31
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  06:31
  06:48
  อิมะอิจิ
  今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:52
  07:27
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:03
  10:26
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  10:26
  11:01
 3. 3
  05:29 - 11:01
  5h 32min JPY 10,180 IC JPY 10,173 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  05:51
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:57
  06:43
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  06:47
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:06
  07:17
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:25
  07:51
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:03
  10:26
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  10:26
  11:01
 4. 4
  06:08 - 12:24
  6h 16min JPY 9,900 IC JPY 9,891 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  06:31
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  06:31
  06:48
  อิมะอิจิ
  今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:52
  07:27
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:03
  10:26
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  10:26
  10:30
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะเอกิมาเอะ
  さくらんぼ東根駅前
  ป้ายรถบัส
  11:45
  12:13
  西道水車前
  ป้ายรถบัส
  12:13
  12:24
 5. 5
  23:48 - 03:30
  3h 42min JPY 114,050
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  23:48
  03:30
zoom bar parts