คินุกาวะอนเซ็น → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

ออกเดินทางเวลา
12:01 06/19, 2021
cancel
 1. 1
  15:32 - 07:08
  15h 36min JPY 10,910 IC JPY 10,903 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:32
  15:55
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:05
  17:11
  คาสุคาเบะ
  春日部
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:18
  17:33
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:49
  19:56
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:10
  21:06
  นานะโอะ
  七尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  21:53
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  21:53
  07:08
 2. 2
  14:27 - 08:56
  18h 29min JPY 19,540 IC JPY 19,533 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:27
  14:53
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:03
  16:11
  คาสุคาเบะ
  春日部
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:17
  16:32
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:49
  18:53
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  18:53
  18:59
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  19:00
  21:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  21:26
  21:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:48
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  07:48
  08:56
 3. 3
  13:10 - 09:43
  20h 33min JPY 16,900 IC JPY 16,893 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  14:06
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:13
  15:47
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:13
  18:22
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  18:22
  18:28
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  19:00
  21:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  21:26
  21:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:51
  ชิคิโดะ(รถบัส)
  敷戸(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:29
  09:43
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  09:43
  09:43
 4. 4
  13:10 - 09:43
  20h 33min JPY 16,860 IC JPY 16,853 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  14:06
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:13
  15:47
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:13
  18:22
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  18:22
  18:28
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  19:00
  21:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  21:26
  21:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:48
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  09:32
  09:43
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  09:43
  09:43
 5. 5
  12:01 - 20:31
  8h 30min JPY 181,210
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  12:01
  20:31
zoom bar parts