คินุกาวะอนเซ็น → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
01:44 10/22, 2020
cancel
 1. 1
  05:29 - 10:14
  4h 45min JPY 8,790 IC JPY 8,785 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  05:51
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:57
  06:43
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  07:20
  คุริฮาชิ
  栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:24
  07:56
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:14
  09:08
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  10:14
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  10:14
  10:14
 2. 2
  06:08 - 10:53
  4h 45min JPY 8,790 IC JPY 8,785 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  07:49
  คุริฮาชิ
  栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:55
  08:27
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:50
  09:44
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:56
  10:53
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  10:53
  10:53
 3. 3
  05:29 - 10:53
  5h 24min JPY 7,110 IC JPY 7,103 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  05:51
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:57
  06:43
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  06:47
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:08
  08:56
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:06
  09:35
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:56
  10:53
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  10:53
  10:53
 4. 4
  06:08 - 11:13
  5h 5min JPY 8,230 IC JPY 8,223 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  07:22
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:41
  08:35
  กิริว
  桐生
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:37
  09:27
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:34
  10:45
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:57
  11:13
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  11:13
  11:13
 5. 5
  01:44 - 05:45
  4h 1min JPY 91,010
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  01:44
  05:45
zoom bar parts