คินุกาวะอนเซ็น → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

ออกเดินทางเวลา
02:37 10/22, 2020
cancel
 1. 1
  06:08 - 10:18
  4h 10min JPY 9,470 IC JPY 9,460 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  06:31
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  06:31
  06:48
  อิมะอิจิ
  今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:52
  07:27
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:50
  08:18
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  09:21
  เจียวโมโกเง็น
  上毛高原
  สถานี
  東口
  09:21
  09:23
  สถานีเจียวโมโกเง็น
  上毛高原駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:32
  09:48
  อาชิม่า(กุนมะ)
  芦間(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  09:48
  10:18
 2. 2
  05:29 - 10:18
  4h 49min JPY 4,560 IC JPY 4,552 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  05:51
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:57
  06:43
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  06:47
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:08
  08:56
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:06
  09:21
  เจียวโมโกเง็น
  上毛高原
  สถานี
  東口
  09:21
  09:23
  สถานีเจียวโมโกเง็น
  上毛高原駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:32
  09:48
  อาชิม่า(กุนมะ)
  芦間(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  09:48
  10:18
 3. 3
  06:49 - 11:17
  4h 28min JPY 3,050 IC JPY 3,043 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:49
  07:11
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:13
  07:59
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:04
  08:08
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:13
  09:39
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:44
  10:38
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  10:38
  11:17
 4. 4
  06:08 - 11:17
  5h 9min JPY 3,050 IC JPY 3,043 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  07:22
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:13
  09:39
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:44
  10:38
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  10:38
  11:17
 5. 5
  02:37 - 04:57
  2h 20min JPY 50,510
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  02:37
  04:57
zoom bar parts