Kinugawaonsen → Iroha-zaka

ออกเดินทางเวลา
15:19 06/13, 2021
cancel
 1. 1
  15:32 - 17:50
  2h 18min JPY 1,000 IC JPY 994 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Kinugawaonsen
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:32
  16:12
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  16:12
  16:16
  สถานีโทบุนิกโก
  東武日光駅
  ป้ายรถบัส
  16:40
  17:00
  อุมะกาเอชิ(โทจิกิ)
  馬返(栃木県)
  ป้ายรถบัส
  17:00
  17:50
 2. 2
  15:32 - 17:50
  2h 18min JPY 1,110 IC JPY 1,104 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Kinugawaonsen
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:32
  16:12
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  16:12
  16:16
  สถานีโทบุนิกโก
  東武日光駅
  ป้ายรถบัส
  16:18
  16:23
  บูรณาการสมาคมมาเอะ(โทจิกิ)
  総合会館前(栃木県)
  ป้ายรถบัส
  16:45
  17:00
  อุมะกาเอชิ(โทจิกิ)
  馬返(栃木県)
  ป้ายรถบัส
  17:00
  17:50
 3. 3
  16:47 - 18:35
  1h 48min JPY 1,190 IC JPY 1,190 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Kinugawaonsen
  鬼怒川温泉
  สถานี
  16:47
  16:50
  สถานีคินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉駅
  ป้ายรถบัส
  10番のりば
  16:50
  17:21
  สถานีโทบุนิกโก
  東武日光駅
  ป้ายรถบัส
  17:25
  17:45
  อุมะกาเอชิ(โทจิกิ)
  馬返(栃木県)
  ป้ายรถบัส
  17:45
  18:35
 4. 4
  17:09 - 19:10
  2h 1min JPY 1,000 IC JPY 994 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Kinugawaonsen
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  17:31
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:43
  17:52
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  17:52
  17:56
  สถานีโทบุนิกโก
  東武日光駅
  ป้ายรถบัส
  18:00
  18:20
  อุมะกาเอชิ(โทจิกิ)
  馬返(栃木県)
  ป้ายรถบัส
  18:20
  19:10
 5. 5
  15:19 - 16:14
  55min JPY 14,210
  cancel cancel
  Kinugawaonsen
  鬼怒川温泉
  15:19
  16:14
zoom bar parts