คินุกาวะอนเซ็น → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
16:17 06/22, 2021
cancel
 1. 1
  17:52 - 23:57
  6h 5min JPY 3,270 IC JPY 3,263 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:52
  18:14
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:15
  18:51
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:12
  20:43
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:46
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  21:06
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  21:06
  23:57
 2. 2
  17:09 - 23:57
  6h 48min JPY 2,430 IC JPY 2,423 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  17:31
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:37
  18:30
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:42
  20:09
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:46
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  21:06
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  21:06
  23:57
 3. 3
  16:32 - 23:57
  7h 25min JPY 3,270 IC JPY 3,263 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:32
  17:36
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:11
  19:41
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:46
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  21:06
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  21:06
  23:57
 4. 4
  16:32 - 23:57
  7h 25min JPY 3,370 IC JPY 3,363 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:32
  18:11
  คาสุคาเบะ
  春日部
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:28
  18:51
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:09
  20:35
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:46
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  21:06
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  21:06
  23:57
 5. 5
  16:17 - 18:37
  2h 20min JPY 57,950
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  16:17
  18:37
zoom bar parts