คินุกาวะอนเซ็น → อุตสึโนะมิยะ-มินมิน สาขาใหญ่

ออกเดินทางเวลา
05:52 05/10, 2021
cancel
 1. 1
  06:08 - 07:37
  1h 29min JPY 1,110 IC JPY 1,103 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  06:31
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  06:31
  06:48
  อิมะอิจิ
  今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:52
  07:27
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  07:27
  07:31
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  07:32
  07:34
  มิยาจีม่าโจจูมนจิ
  宮島町十文字
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  07:34
  07:37
 2. 2
  06:08 - 07:40
  1h 32min JPY 1,110 IC JPY 1,103 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  06:31
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  06:31
  06:48
  อิมะอิจิ
  今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:52
  07:27
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  07:27
  07:31
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  38番のりば
  07:35
  07:40
  อุสึโนะมิยะฟุตะอาระซันจินจะชิตะ (อุสึโนะมิยะ)
  宇都宮二荒山神社下(宇都宮市)
  ป้ายรถบัส
  07:40
  07:40
 3. 3
  06:08 - 07:42
  1h 34min JPY 940 IC JPY 933 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  06:31
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  06:31
  06:48
  อิมะอิจิ
  今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:52
  07:27
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  07:27
  07:42
 4. 4
  06:08 - 07:44
  1h 36min JPY 1,460 IC JPY 1,451 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  06:31
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  06:31
  06:37
  ชิโมะอิมะอิจิ(โทจิกิ)
  下今市(栃木県)
  ป้ายรถบัส
  06:38
  07:43
  มิยาจีม่าโจจูมนจิ
  宮島町十文字
  ป้ายรถบัส
  1番乗り場
  07:43
  07:44
 5. 5
  05:52 - 06:47
  55min JPY 14,920
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  05:52
  06:47
zoom bar parts