คินุกาวะอนเซ็น → ฟุกุจุยะ

ออกเดินทางเวลา
19:38 12/07, 2021
cancel
 1. 1
  20:23 - 01:26
  5h 3min JPY 600 IC JPY 597 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:23
  20:46
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:57
  21:32
  โทบุคานาซากิ
  東武金崎
  สถานี
  21:32
  01:26
 2. 2
  21:39 - 02:36
  4h 57min JPY 600 IC JPY 597 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:39
  22:02
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:03
  22:42
  โทบุคานาซากิ
  東武金崎
  สถานี
  22:42
  02:36
 3. 3
  07:21 - 09:55
  2h 34min JPY 1,780 IC JPY 1,773 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:21
  08:17
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  北口
  08:17
  08:20
  สถานีโทจิกิ
  栃木駅
  ป้ายรถบัส
  08:40
  09:50
  อิซุรุกันนน
  出流観音
  ป้ายรถบัส
  09:50
  09:55
 4. 4
  19:38 - 20:57
  1h 19min JPY 27,420
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  19:38
  20:57
zoom bar parts