คินุกาวะอนเซ็น → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
02:29 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  06:08 - 09:29
  3h 21min JPY 8,120 IC JPY 8,113 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  07:22
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:29
  07:40
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:53
  08:10
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:18
  09:17
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  09:17
  09:29
 2. 2
  05:29 - 09:29
  4h 0min JPY 7,040 IC JPY 7,035 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  05:51
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:57
  06:43
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  07:20
  คุริฮาชิ
  栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:24
  07:56
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:18
  09:17
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  09:17
  09:29
 3. 3
  06:08 - 10:20
  4h 12min JPY 5,690 IC JPY 5,683 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  07:22
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  08:19
  กิริว
  桐生
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:37
  09:27
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:34
  10:08
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  10:08
  10:20
 4. 4
  05:29 - 12:10
  6h 41min JPY 4,460 IC JPY 4,453 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  05:51
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:57
  06:43
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  07:20
  คุริฮาชิ
  栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:24
  07:56
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:04
  08:30
  คาวาโกเอะ
  川越
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:34
  08:42
  มาโทบะ
  的場
  สถานี
  08:42
  08:52
  คาวาโกเอะมาโทบะ
  川越的場
  ป้ายรถบัส
  09:10
  11:24
  สถานีโคโมโร
  小諸駅
  ป้ายรถบัส
  11:24
  11:32
  โคโมโร
  小諸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:37
  11:58
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  11:58
  12:10
 5. 5
  02:29 - 05:29
  3h 0min JPY 97,450
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  02:29
  05:29
zoom bar parts