คินุกาวะอนเซ็น → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
23:55 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  05:29 - 12:21
  6h 52min JPY 5,750 IC JPY 5,743 ต่อรถ 9 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  05:51
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:57
  06:43
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  06:47
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:06
  07:17
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:34
  07:50
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:58
  08:05
  มูซาชิอุระวะ
  武蔵浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  08:43
  นิชิโคคุบุนจิ
  西国分寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:48
  08:54
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  10:14
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  10:14
  10:19
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  10:25
  10:54
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  10:54
  12:21
 2. 2
  05:29 - 12:56
  7h 27min JPY 4,670 IC JPY 4,665 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  05:51
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:57
  06:43
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  07:20
  คุริฮาชิ
  栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:36
  08:49
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  10:35
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  10:35
  10:40
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  11:00
  11:29
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  11:29
  12:56
 3. 3
  06:08 - 13:41
  7h 33min JPY 4,780 IC JPY 4,775 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  07:49
  คุริฮาชิ
  栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:14
  09:18
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  09:18
  09:23
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  09:25
  11:35
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  11:35
  11:39
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  11:45
  12:14
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  12:14
  13:41
 4. 4
  06:08 - 13:41
  7h 33min JPY 4,670 IC JPY 4,665 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  07:49
  คุริฮาชิ
  栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:55
  08:27
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:49
  09:32
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:38
  09:55
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:56
  11:40
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  11:40
  11:45
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  11:45
  12:14
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  12:14
  13:41
 5. 5
  23:55 - 03:33
  3h 38min JPY 109,740
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  23:55
  03:33
zoom bar parts