คินุกาวะอนเซ็น → สปอร์ตดีโพโคฟุ

ออกเดินทางเวลา
18:55 12/06, 2021
cancel
 1. 1
  19:25 - 00:13
  4h 48min JPY 5,700 IC JPY 5,695 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:25
  21:01
  คาสุคาเบะ
  春日部
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:08
  21:21
  ชินโคชิกายะ
  新越谷
  สถานี
  東口
  21:21
  21:27
  มินามิโคชิกาย่า
  南越谷
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  21:32
  22:12
  นิชิโคคุบุนจิ
  西国分寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:17
  22:23
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:26
  23:31
  อิซาว่าอนเซ็น
  石和温泉
  สถานี
  南口
  23:31
  00:13
 2. 2
  18:55 - 00:13
  5h 18min JPY 3,630 IC JPY 3,625 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:55
  19:51
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:06
  20:37
  คุริฮาชิ
  栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:41
  21:43
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  23:31
  อิซาว่าอนเซ็น
  石和温泉
  สถานี
  南口
  23:31
  00:13
 3. 3
  18:55 - 00:26
  5h 31min JPY 3,700 IC JPY 3,605 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:55
  20:51
  คิตะเซ็นจู
  北千住
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:13
  21:34
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:45
  23:01
  โอชุกิ
  大月
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:10
  23:55
  ซาคาโอะริ
  酒折
  สถานี
  23:55
  00:26
 4. 4
  18:55 - 00:26
  5h 31min JPY 4,780 IC JPY 4,775 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:55
  20:29
  คาสุคาเบะ
  春日部
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:34
  20:56
  ชินโคชิกายะ
  新越谷
  สถานี
  東口
  20:56
  21:02
  มินามิโคชิกาย่า
  南越谷
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  21:08
  21:48
  นิชิโคคุบุนจิ
  西国分寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:56
  22:21
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:22
  23:55
  ซาคาโอะริ
  酒折
  สถานี
  23:55
  00:26
 5. 5
  18:55 - 22:05
  3h 10min JPY 87,520
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  18:55
  22:05
zoom bar parts