คินุกาวะอนเซ็น → ตึกสถานีเกียวโต

ออกเดินทางเวลา
00:18 03/07, 2021
cancel
 1. 1
  06:08 - 11:11
  5h 3min JPY 17,570 IC JPY 17,563 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  07:22
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:29
  07:40
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:53
  08:36
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:51
  11:06
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  11:06
  11:11
 2. 2
  06:08 - 11:26
  5h 18min JPY 15,080 IC JPY 15,075 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  07:49
  คุริฮาชิ
  栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:55
  08:56
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:09
  11:21
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  11:21
  11:26
 3. 3
  05:29 - 11:42
  6h 13min JPY 14,880 IC JPY 14,871 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  05:51
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:57
  06:43
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  07:24
  มินามิคุริฮาชิ
  南栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:28
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทบุโดบุสึโคเอ็น
  東武動物公園
  สถานี
  07:54
  เซ็นเง็นได
  せんげん台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:56
  08:21
  คิตะเซ็นจู
  北千住
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  08:35
  นิชินปโปริ
  西日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:39
  08:53
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:03
  11:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  11:37
  11:42
 4. 4
  06:41 - 12:17
  5h 36min JPY 14,910 IC JPY 14,902 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:41
  08:36
  คิตะเซ็นจู
  北千住
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  09:02
  นิจูบาชิมาเอะ
  二重橋前
  สถานี
  09:02
  09:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:33
  12:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  12:12
  12:17
 5. 5
  00:18 - 07:43
  7h 25min JPY 241,580
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  00:18
  07:43
zoom bar parts