คินุกาวะอนเซ็น → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

ออกเดินทางเวลา
02:49 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  05:29 - 12:02
  6h 33min JPY 18,220 IC JPY 18,213 ต่อรถ 9 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  05:51
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:57
  06:43
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  06:47
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:06
  07:17
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:34
  08:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  11:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:08
  11:22
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:23
  11:25
  ทาจิบานะ
  立花
  สถานี
  南口
  11:25
  11:28
  JRทาจิบานะ(ชิตะ)
  JR立花〔下〕
  ป้ายรถบัส
  4のりば
  11:30
  11:38
  โรไซเบียวีน(เฮียวโกะ)
  労災病院(兵庫県)
  ป้ายรถบัส
  11:44
  11:59
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  11:59
  12:02
 2. 2
  05:29 - 12:32
  7h 3min JPY 16,170 IC JPY 16,165 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  05:51
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:57
  06:43
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  07:20
  คุริฮาชิ
  栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:32
  08:41
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:51
  11:21
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:29
  11:49
  ทาจิบานะ
  立花
  สถานี
  南口
  11:49
  11:52
  JRทาจิบานะ(ชิตะ)
  JR立花〔下〕
  ป้ายรถบัส
  4のりば
  11:55
  12:03
  โรไซเบียวีน(เฮียวโกะ)
  労災病院(兵庫県)
  ป้ายรถบัส
  12:14
  12:29
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  12:29
  12:32
 3. 3
  06:08 - 13:09
  7h 1min JPY 15,960 IC JPY 15,955 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  07:49
  คุริฮาชิ
  栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:55
  09:06
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:18
  11:45
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:59
  12:19
  ทาจิบานะ
  立花
  สถานี
  北口
  12:19
  12:23
  JRทาจิบานะ(อุเอ็)
  JR立花〔上〕
  ป้ายรถบัส
  1のりば
  12:44
  13:06
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  13:06
  13:09
 4. 4
  06:08 - 13:09
  7h 1min JPY 15,960 IC JPY 15,955 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  07:49
  คุริฮาชิ
  栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:02
  08:54
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:02
  09:30
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:39
  12:06
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:14
  12:34
  ทาจิบานะ
  立花
  สถานี
  北口
  12:34
  12:38
  JRทาจิบานะ(อุเอ็)
  JR立花〔上〕
  ป้ายรถบัส
  1のりば
  12:44
  13:06
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  13:06
  13:09
 5. 5
  02:49 - 10:45
  7h 56min JPY 258,010
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  02:49
  10:45
zoom bar parts