คินุกาวะอนเซ็น → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

ออกเดินทางเวลา
23:32 10/20, 2020
cancel
 1. 1
  05:29 - 13:12
  7h 43min JPY 47,110 IC JPY 47,095 ต่อรถ 9 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  05:51
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:57
  06:43
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  06:47
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:06
  07:17
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:34
  08:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:24
  08:32
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  09:06
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  09:06
  09:08
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:40
  11:30
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:07
  12:15
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  12:15
  12:22
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  12:22
  13:08
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:08
  13:12
 2. 2
  05:29 - 13:42
  8h 13min JPY 44,300 IC JPY 44,283 ต่อรถ 8 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  05:51
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:57
  06:43
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  07:24
  มินามิคุริฮาชิ
  南栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทบุโดบุสึโคเอ็น
  東武動物公園
  สถานี
  08:17
  คิตะเซ็นจู
  北千住
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:25
  08:55
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  09:26
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  09:26
  09:28
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:05
  12:00
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:21
  12:30
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  12:30
  12:37
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  12:52
  13:38
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:38
  13:42
 3. 3
  05:29 - 14:12
  8h 43min JPY 44,860 IC JPY 44,843 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  05:51
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:57
  06:43
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  07:20
  คุริฮาชิ
  栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:32
  08:51
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  09:26
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  09:26
  09:28
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:05
  12:00
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  12:05
  12:11
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ มินามิ
  福岡空港国内線ターミナル南
  ป้ายรถบัส
  12:36
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  13:03
  คุราโมโต (เซววะโดริ)
  蔵本〔昭和通〕
  ป้ายรถบัส
  13:03
  13:06
  คุราโมโต (เซววะโดริ)
  蔵本〔昭和通〕
  ป้ายรถบัส
  13:24
  14:08
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:08
  14:12
 4. 4
  07:21 - 14:42
  7h 21min JPY 30,310 IC JPY 30,286 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:21
  09:33
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:51
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  10:39
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  10:39
  10:41
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  13:10
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:36
  13:45
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  13:45
  13:52
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  13:52
  14:38
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:38
  14:42
 5. 5
  23:32 - 13:53
  14h 21min JPY 485,340
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  23:32
  13:53
zoom bar parts