คินุกาวะอนเซ็น → ซากูราจิมะ

ออกเดินทางเวลา
23:51 05/13, 2021
cancel
 1. 1
  06:08 - 16:15
  10h 7min JPY 50,340 IC JPY 50,325 ต่อรถ 9 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  07:22
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:29
  07:40
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:54
  08:36
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:50
  08:58
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  09:27
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  09:27
  09:29
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:05
  11:50
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  11:55
  11:58
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:10
  12:48
  สถานีคาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央駅
  ป้ายรถบัส
  東15のりば
  12:48
  12:58
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  สถานี
  桜島口(東口)
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  13:14
  คาโกชิม่า
  鹿児島
  สถานี
  13:14
  13:24
  ท่าเรือเฟอร์รี่คาโกชิม่าโกซากุระจิมะ
  鹿児島港桜島FT
  ท่าเรือ
  13:45
  14:00
  ท่าเรือซากุระจิมะ
  桜島港
  ท่าเรือ
  14:02
  14:03
  ซากุระจิมะท่าเรือ(รถบัส)
  桜島港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  14:35
  14:46
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  14:46
  16:15
 2. 2
  05:29 - 16:15
  10h 46min JPY 48,120 IC JPY 48,103 ต่อรถ 9 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  05:51
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:57
  06:43
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  07:20
  คุริฮาชิ
  栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  08:51
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  09:27
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  09:27
  09:29
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:05
  11:50
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  11:55
  11:58
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  降車専用
  12:00
  12:24
  生協病院前(霧島市国分中央)〔鹿児島交通〕
  ป้ายรถบัส
  12:39
  13:29
  小浜(垂水市海潟)〔鹿児島交通〕
  ป้ายรถบัส
  13:49
  14:14
  ชุนไซมาเอะ
  旬彩館前
  ป้ายรถบัส
  14:14
  14:18
  ชุนไซมาเอะ
  旬彩館前
  ป้ายรถบัส
  14:35
  14:46
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  14:46
  16:15
 3. 3
  05:29 - 16:15
  10h 46min JPY 47,990 IC JPY 47,973 ต่อรถ 9 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  05:51
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:57
  06:43
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  07:20
  คุริฮาชิ
  栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  08:51
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  09:27
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  09:27
  09:29
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:05
  11:50
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  11:55
  11:58
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  降車専用
  12:00
  12:24
  生協病院前(霧島市国分中央)〔鹿児島交通〕
  ป้ายรถบัส
  12:39
  13:27
  ซากุระจิมะทางเข้าออก
  桜島口
  ป้ายรถบัส
  13:27
  13:28
  ซากุระจิมะทางเข้าออก
  桜島口
  ป้ายรถบัส
  13:51
  14:14
  ชุนไซมาเอะ
  旬彩館前
  ป้ายรถบัส
  14:14
  14:18
  ชุนไซมาเอะ
  旬彩館前
  ป้ายรถบัส
  14:35
  14:46
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  14:46
  16:15
 4. 4
  05:29 - 16:15
  10h 46min JPY 48,140 IC JPY 48,123 ต่อรถ 10 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  05:51
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:57
  06:43
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  07:20
  คุริฮาชิ
  栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:25
  07:56
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  09:00
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:04
  09:26
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  09:26
  09:28
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:05
  11:50
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  11:55
  11:58
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:20
  13:08
  ชิยาคุโชะมาเอะ(คาโกชิม่า)
  市役所前(鹿児島市)
  ป้ายรถบัส
  13:08
  13:11
  ชิยาคุโชะมาเอะ(คาโกชิม่า)
  市役所前(鹿児島市)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  13:36
  13:40
  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมาเอะ(คาโกชิม่า)
  水族館前(鹿児島県)
  ป้ายรถบัส
  13:40
  13:42
  ท่าเรือเฟอร์รี่คาโกชิม่าโกซากุระจิมะ
  鹿児島港桜島FT
  ท่าเรือ
  14:05
  14:20
  ท่าเรือซากุระจิมะ
  桜島港
  ท่าเรือ
  14:22
  14:23
  ซากุระจิมะท่าเรือ(รถบัส)
  桜島港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  14:35
  14:46
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  14:46
  16:15
 5. 5
  23:51 - 18:13
  18h 22min JPY 623,540
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  23:51
  18:13
zoom bar parts