Kiikatsuura → Chuka Soba Tomita

ออกเดินทางเวลา
17:47 01/28, 2022
cancel
 1. 1
  18:04 - 06:16
  12h 12min JPY 21,400 IC JPY 21,396 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Kiikatsuura
  紀伊勝浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:04
  22:06
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:30
  23:20
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  23:20
  23:23
  นาโกย่าสถานี(ลิลลี่โนะฟุนซูอิมาเอะ)
  名古屋駅〔ゆりの噴水前〕
  ป้ายรถบัส
  00:15
  05:18
  โตเกียวสถานีคาจิสะพานลานจอดรถ
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  05:18
  05:29
  ยูราคุโจ
  有楽町
  สถานี
  国際フォーラム口
  timetable ตารางเวลา
  05:33
  05:46
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:53
  06:10
  มัตสึโดะ
  松戸
  สถานี
  東口
  06:10
  06:16
 2. 2
  18:04 - 06:48
  12h 44min JPY 13,390 IC JPY 13,386 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Kiikatsuura
  紀伊勝浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:04
  22:06
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  6番口
  22:06
  22:12
  ชินโอซากะสถานีทางออกทิศเหนือ
  新大阪駅北口
  ป้ายรถบัส
  22:25
  05:55
  VIPเลานจ์โตเกียวสถานียาเอสุทางออกทิศเหนือ
  VIPラウンジ東京駅八重洲北口
  ป้ายรถบัส
  降車専用
  05:55
  06:06
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲北口
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  06:20
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:25
  06:42
  มัตสึโดะ
  松戸
  สถานี
  東口
  06:42
  06:48
 3. 3
  18:04 - 07:07
  13h 3min JPY 14,230 IC JPY 14,226 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Kiikatsuura
  紀伊勝浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:04
  22:06
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  6番口
  22:06
  22:12
  ชินโอซากะสถานีทางออกทิศเหนือ
  新大阪駅北口
  ป้ายรถบัส
  22:20
  06:12
  โตเกียวสถานีคาจิสะพานลานจอดรถ
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  06:12
  06:23
  ยูราคุโจ
  有楽町
  สถานี
  国際フォーラム口
  timetable ตารางเวลา
  06:23
  06:37
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  07:01
  มัตสึโดะ
  松戸
  สถานี
  東口
  07:01
  07:07
 4. 4
  18:04 - 07:17
  13h 13min JPY 14,230 IC JPY 14,226 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Kiikatsuura
  紀伊勝浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:04
  22:06
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  6番口
  22:06
  22:12
  ชินโอซากะสถานีทางออกทิศเหนือ
  新大阪駅北口
  ป้ายรถบัส
  22:20
  06:12
  โตเกียวสถานีคาจิสะพานลานจอดรถ
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  06:12
  06:30
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  07:11
  มัตสึโดะ
  松戸
  สถานี
  東口
  07:11
  07:17
 5. 5
  17:47 - 01:26
  7h 39min JPY 208,870
  cancel cancel
  Kiikatsuura
  紀伊勝浦
  17:47
  01:26
zoom bar parts